PROP UP!

Chương 9: Các tư thế Yoga

Thăng Bằng Tay

Đa phần tư thế thăng bằng tay trong Yoga là khó do các lý do sau: Thứ nhất, phải làm được hình tư thế, và thứ hai, phải nâng được cái hình dáng đó lên khỏi mặt đất chỉ trụ trên hai tay. Vì vậy, những người tập Yoga làm được các tư thế thăng bằng tay thường là đã luyện tập lâu, có đủ sức khỏe và độ dẻo dai để đạt được tư thế.

contact

Ha-My Le, RYT500 Vinyasa Yoga teacher

Tel. +46 76 401 46 26

Email to hamyyoga@gmail.com

Add 1: Torpgatan 21

Add 2: Ribevägen 17

Malmö, Sweden

social media

© 2021 by Ha My Yoga. Proudly created with Wix.com