PROP UP!

Chương 1: Các tư thế ngồi cơ bản

Trong các tư thế Yoga thì có rất nhiều tư thế ngồi, nhưng trong phần này tôi muốn nói tới các tư thế ngồi để tĩnh tâm, thiền định. Đây là những tư thế hay gặp lúc đầu lớp Yoga, chúng ta ngồi tĩnh một chút trước khi vào bài tập. Cũng là các tư thế thường ngồi để thực hành hít thở sâu đầu giờ hay các Pranayama khác.

contact

Ha-My Le, RYT500 Vinyasa Yoga teacher

Tel. +46 76 401 46 26

Email to hamyyoga@gmail.com

Add 1: Torpgatan 21

Add 2: Ribevägen 17

Malmö, Sweden

social media

© 2021 by Ha My Yoga. Proudly created with Wix.com